Тімакова Юлія Вікторівна
Тімакова Юлія Вікторівна

Науковець у галузі тифлопсихології, викладач кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Timakova Yuliya

Scientist in the field of psychology of visually impaired people, Lecturer at the Typhlopedagogical Department, Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University.

 

 

У 2001 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія. Тифлопедагогіка».

З 2003 року Юлія Вікторівна викладає на кафедрі тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології.

Навчалась у аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 19.00.08 - спеціальна психологія, досліджувала проблеми самосвідомості особистості. Успішно захистила кандидатську дисертацію (2010), має науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Ю.В.Тімакова проводить активну громадську діяльність, разом з викладачами кафедри тифлопедагогіки здійснює проведення курсів підвищення кваліфікації тифлопедагогів по Україні, сприяє розвитку наукового таланту студентської молоді. Є автором більше 20 публікацій, серед яких наукові статті, навчальні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми.

Основні публікації

• Методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики студентів. –К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003 (у співавторстві).

• Медико - педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору: Навчальний посібник (у співавторстві) – К., 2005. - 147 с.

• Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів напряму 6.010105. Корекційна освіта, Тифлопедагогіка і спеціальна психологія. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008 (у співавторстві).