Семенишена Тетяна Олександрівна


Семенишена Тетяна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук (2011). Доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Tetyana Semenyshena

Candidate of pedagogical sciences (2011). Lecturer at the Typhlopedagogical Department, Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University.

 

 

 

Т.О.Семенишена розпочала свою роботу на кафедрі тифлопедагогіки ще під час навчання на посаді старшого лаборанта.  Після закінчення навчання з відзнакою у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, здобувши кваліфікацію викладача корекційної педагогіки та спеціальної психології, вчителя молодших класів шкіл для сліпих та слабозорих, тифлопедагога-реабілітолога соціальних служб, була розподілена викладачем на кафедру тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

З 2008 по 2011 рр. – навчалася в аспірантурі при кафедрі тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Наукові дослідження Т.О.Семенишена розпочала у галузі дошкільної тифлопедагогіки. У 2011 році достроково захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі» у спеціалізованій вченій раді при НПУ імені М.П.Драгоманова. На даний момент займається цілеспрямованим науковим пошуком з проблематики вивчення і формування інших аспектів готовності старших дошкільників зі зниженим зором до школи.

Як викладач кафедри тифлопедагогіки Т.О.Семенишена бере активну участь у роботі проблемної групи наукового студентського гуртка кафедри тифлопедагогіки зі спеціальних корекційних методик, а також у підготовці і проведенні науково-практичних конференцій та семінарів.

Т.О.Семенишена з 2006 року є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України».

Основні публікації

Методика викладання психології дітей з сенсорними порушеннями у вищих педагогічних навчальних закладах освіти: Навчальний посібник. – (у співавторстві з Синьовою Є.П., Глушенко К.О., Гураль Я.М., Радзієвською Н.А.). – К., 2006. – 119 с.