Сасіна Ірина Олександрівна
Сасіна Ірина Олександрівна

Фахівець у галузі дошкільної тифлопедагогіки та тифлопсихології, кандидат психологічних наук (2011), психолог першої кваліфікаційної категорії.

Iryna Sasina

Specialist in the field of psychology and preschool education of visually impaired people, candidate of psychological sciences (2011), psychologist with the 1st qualification category.

 


 

Народилась 31 січня 1979 року в м. Києві.

Закінчила дефектологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2003). Під час навчання в університеті працювала тифлопедагогом в дошкільному навчальному закладі (2001 – 2003). З 2003 р працює викладачем кафедри тифлопедагогіки у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, з 2004 р. за сумісництвом працює практичним психологом в спеціальному дошкільному навчальному закладі для дітей з порушеннями зору та інтелекту.

Перші наукові пошуки проблем тифлопсихології та тифлопедагогіки розпочала під час навчання у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (2001). Кандидатська дисертація І.О.Сасіної «Особливості та корекція розвитку уваги у дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором», захищена в цьому університеті, стала першою в тифлопсихології спробою теоретико-експериментального вивчення особливостей розвитку і корекції уваги дітей дошкільного віку з порушеннями зору (2011).

І.О.Сасіна – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України» (з 2006 р.).

Основні публікації

• Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів напряму 6.010105. Корекційна освіта, Тифлопедагогіка і спеціальна психологія. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.

• Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. - 148 с. (у співавторстві з Гребенюк Т.М., Тімаковою Ю.В.).

• Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору. Навчальний посібник для студентів. — К., 2005. — 104 с., (у співавторстві з Синьовою Є.П.).