Серпутько Ганна Петрівна
Серпутько Ганна Петрівна

Доцент кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, кандидат філологічних наук.

Ganna Serputko

Associate Professor at the Typhlopedagogical Department, Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University, candidate of philological sciences.

 

 

 

У 2002 році закінчила НПУ імені М.П.Драгоманова і отримала освіту за спеціальністю «Українська мова та література». У 2007 році захистила дисертаційне дослідження зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Із цього ж року працює на кафедрі тифлопедагогіки, обіймає посаду доцента.

Г.П.Серпутько є автором понад 20-ти наукових статей, бере активну участь у наукових конференціях та семінарах, керує науковою роботою студентів при підготовці ними курсових, дипломних та магістерських робіт, читає такі основні курси: «Риторика, культура мовлення корекційного педагога»; «Культура та техніка мовлення»; «Спеціальна методика мови»; «Рельєфно-крапковий шрифт Брайля»; спецкурс «Розвиток творчих здібностей осіб з порушеннями зору».

Науковими інтересами Г.П.Серпутько є суміжні проблеми тифлології та філології; удосконалення методики викладання рідної мови у спеціальній школі та інноваційні підходи у навчанні сліпих дітей, фаховій підготовці незрячих студентів.