Малюхова Наталія ІванівнаМалюхова Наталія Іванівна

Доцент кафедри тифлопедагогіки, має науковий ступень кандидата педагогічних наук (1999), вчене звання старшого наукового співробітника.

Nataliia Maliukhova

Candidate of pedagogical sciences (1999), Associate Professor at the Typhlopedagogical Department, Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University, has an academic rank of senior staff scientist.

 У 1982 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.Горького за спеціальністю «Вчитель та логопед спеціальних шкіл».

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості уявлень слабозорих розумово відсталих молодших школярів про оточуючий світ». У 2005 р. рішенням ВАК України присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник».

Наталія Іванівна працює на кафедрі тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова з 2006 року. Викладає навчальні дисципліни: «Спецметодика соціально-побутового орієнтування», «Охорона та розвиток залишкового зору», «Спецметодика корекції зорового сприймання», «Корекція розвитку дітей з комбінованим дефектом».

Наукові інтереси Н.І.Малюхової охоплюють питання навчання і виховання дітей з комбінованим дефектом (слабозорість та сліпота в поєднанні з психофізичними порушеннями); предмети корекційного блоку спеціальних шкіл для дітей з вадами зору, методику викладання математики у спеціальній школі.

Н.І.Малюхова є автором програми з математики для загальноосвітніх та навчальних закладів І ступеня для сліпих та дітей зі зниженим зором (підготовчі - 4 класи), навчального посібника «Формування сенсорних еталонів у дітей з порушеннями зору», співавтором навчального посібника «Дефектологічний словник».