Паламар Олена МихайлівнаПаламар Олена Михайлівна

Науковець у галузі тифлопсихології, кандидат психологічних наук (2005), доцент кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Olena Palamar

Scientist in the field of psychology of visually impaired people, candidate of psychological sciences (2005), Associate Professor at the Typhlopedagogical Department, Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University.

 

  


Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М.Сергєєва-Ценського (1997), обіймала посаду викладача у цьому закладі.

Навчалась у аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, досліджувала проблеми мотивації навчальної діяльності. Успішно захистила кандидатську дисертацію (2005), має науковий ступінь кандидата психологічних наук та вчене звання доцента кафедри тифлопедагогіки.

З 2003 р. працює на кафедрі тифлопедагогіки цього університету та здійснює активну наукову діяльність у галузі спеціальної психології. Проводить теоретико-методологічне дослідження проблеми формування психологічної компетентності тифлопедагога. Зокрема вивчає питання визначення теоретичних підходів до вирішення проблеми формування психологічної компетентності тифлопедагога; розробки методів об'єктивної оцінки результатів його професійної підготовки; визначення концептуальних засад формування психологічної компетентності тифлопедагога, виявлення психолого-педагогічні умов, шляхів та засобів реалізації даного процесу.

О.М.Паламар є автором понад 40-ка наукових та науково-методичних робіт. Постійно поглиблює і розширює професійні знання, бере участь у наукових конференціях та семінарах, керує науковою роботою студентів при підготовці ними курсових та магістерських робіт, рецензує дисертаційні дослідження з тифлопедагогіки та тифлопсихології.

Олена Михайлівна виконує обов'язки члена редколегії наукового фахового видання «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки» та інформаційного бюлетеня «Теорія і практика тифлопедагогіки»; є головою методичної ради асоціації тифлопедагогів України.

Основні публікації

• Спеціальна методика математики з основами психології навчання дітей з порушеннями зору. Частина 1. Загальні питання організації роботи. Методика вивчення арифметичних задач : навч. посібник / Олена Михайлівна Паламар. – К. : Кафедра, 2017. – 132 с.

• Розвиток психологічної компетентності тифлопедагога: Програма спецкурсу для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка» / Олена Михайлівна Паламар. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. - 31 с.

• Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / Н.М. Алєєва, Ю.В. Барінов та ін. / за наук. ред. Є.П. Синьової, С.О. Рикова. – К. : 2016. – 212 с. (співавтор).

• Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. С.В.Федоренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 284 с. (співавтор).

• Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект. Навч. посіб. – К., 2010. – 186 с.

• Паламар О.М. Навчання основ граматики та правопису дітей з порушеннями зору: Навчальний посібник. – К., 2009. – 106 с.

• Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів напряму 6.010105. Корекційна освіта, Тифлопедагогіка і спеціальна психологія. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008 (співавтор).