Федоренко Світлана Володимирівна


Федоренко Світлана Володимирівна

Фахівець у галузі тифлопедагогіки, кандидат педагогічних наук (1997), доцент (2002). Заступник директора Інституту корекційної педагогіки та спеціальної психології з навчально-методичної роботи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (з 2003 р.).

Svitlana Fedorenko

Specialist in the field of education of visually impaired people, candidate of pedagogical sciences (1997), Associate Professor (2002). Deputy Director for educational and methodological work in the Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University (since 2003).

 

 

Народилась 13 лютого 1966 року в Київській області.

Після закінчення дефектологічного факультету Київського педагогічного інституту імені О.М.Горького (1989) працювала в спеціальній школі. З 1991 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, старшим лаборантом (1991-1993), викладачем (з 1993), заступником декана дефектологічного факультету (з 1998 р.), заступником директора Інституту корекційної педагогіки та спеціальної психології з навчально-методичної роботи (з 2003 р.).

У Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова розпочала дослідження тифлопедагогічних проблем (1993). Перші наукові розробки пов'язані з вивченням проблем дошкільного виховання дітей з вадами зору. Кандидатська дисертація С.В.Федоренко «Корекційна спрямованість формування навичок самообслуговування у молодших слабозорих дошкільників», захищена в Інституті спеціальної педагогіки (м. Київ), стала першою в українській тифлопедагогіці спробою експериментального вивчення навичок самообслуговування у слабозорих дітей починаючи з раннього віку (1997). У 2002 р. науковцю присуджено вчене звання доцента.

Діячкою засновано наукову школу з дослідження актуальних проблем навчання та виховання дітей з вадами зору. Отримані експериментальні дані мають значну наукову новизну. Під її керівництвом захищені дві кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.03 — корекційна педагогіка та ще одна з цієї ж спеціальності підготовлена до захисту.

Вона є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради при НПУ імені М.П.Драгоманова Д 26.053.14, працює над написанням докторської дисертації зі спеціальності 13.00.03 — корекційна педагогіка на тему "Становлення та розвиток вітчизняної тифлопедагогіки". Член редколегії збірника наукових праць "Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки".

С.В.Федоренко — член Європейської організації ICEVI, яка займається науково-практичними питаннями з розвитку та життєдіяльності осіб з порушеннями зору (з 2004 р.), Всеукраїнської громадської організації "Асоціація тифлопедагогів України" (з 2006 р.).

Основні публікації

Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (підготовчі — 1 класи). — К.: Початкова школа. — 2005. — С.8-50 (у співавторстві)).

Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів напряму 6.010105. Корекційна освіта, Тифлопедагогіка і спеціальна психологія. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.

Тифлодидактика. Навчальний посібник. — К., 2008. — 157 с.

Тифлопедагогіка. Підручник. — К., 2009. — 324 с. (у співавторстві).

Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору. Навчальний посібник. – К., 2011. – 284с. (у співавторстві).