НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА
Інститут корекційної педагогіки та психології
Кафедра тифлопедагогіки

Здійснює підготовку фахівців за напрямом
«Корекційна освіта. Тифлопедагогіка і спеціальна психологія»

Кваліфікований тифлопедагог надає компетентну психолого-педагогічну допомогу дітям та дорослим з глибокими порушеннями зору.

Напрям 6010105. Корекційна освіта. Тифлопедагогіка і спеціальна психологія
Кваліфікація бакалавра:
Бакалавр корекційної освіти. Дефектолог (тифлопедагог), вихователь шкільних, дошкільних та соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Спеціальність 7.010106. Дефектологія. Тифлопедагогіка і практична (спеціальна) психологія
Кваліфікація спеціаліста:
Дефектолог (тифлопедагог). Вчитель початкових класів шкіл для дітей з порушеннями зору. Практичний психолог спеціальних закладів освіти.

Спеціальність 8.01010601. Тифлопедагогіка і практична (спеціальна) психологія
Кваліфікація магістра:
Викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дефектолог (тифлопедагог). Вчитель початкових класів шкіл для дітей з порушеннями зору. Практичний психолог спеціальних закладів освіти.

Фахівець з тифлопедагогіки оволодіває знаннями та вміннями застосування:

• основ офтальмології, шляхів попередження зорових порушень, методів збереження та розвитку залишкового зору;

• загальної, вікової та педагогічної тифлопсихології;

• загальної та спеціальної тифлопедагогіки;

• методів психолого-педагогічної діагностики рівня психічного розвитку та особливостей психічних станів при порушеннях зору;

• методів психокорекції;

• методів, компенсаторно-корекційного впливу на розвиток особистості;

• спеціальних методик навчання та виховання дітей з порушеннями зору (читання шрифтом Брайля, просторового орієнтування, соціально-побутового орієнтування, професійного навчання та профорієнтації);

• технологій соціально-реабілітаційної роботи;

• теорії та методики фізичної реабілітації осіб з глибокими порушеннями зору.

Студенти-тифлопедагоги проходять практику на базах:

• дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу

• спеціальних шкіл для сліпих дітей

• спеціальних шкіл для слабозорих дітей

• навчально-реабілітаційних центрів для дітей з порушеннями зору

• навчально-виховних комплексів для дітей з порушеннями зору

• реабілітаційних центрів для осіб, які витратили зір

• вищих навчальних закладів III – ІV рівня акредитації

Випускники працевлаштовуються на посадах:

• вчитель початкових класів для дітей з порушеннями зору

• практичний психолог спеціальних закладів освіти

• викладач вищих навчальних закладів III – ІV рівня акредитації

• науковий співробітник у системі НДІ НАПН України

• тифлопедагог ДНЗ компенсуючого типу

• тифлопедагог навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями зору

• тифлопедагог навчально-виховного комплексу для дітей з порушеннями зору

• вихователь ДНЗ компенсуючого типу

• вихователь спеціальної школи для сліпих та слабозорих дітей

• вихователь соціально-реабілітаціного закладу для осіб з порушеннями зору

• вихователь навчально-освітнього закладу інтегрованого типу

Навчання організовується за денною та заочною формами.
За детальною інформацією звертатися до приймальної комісії за адресою:
м. Київ, вул. Пирогова 9, кімн. 131
тел. (044)239-30-17
http://www.ikpp.npu.edu.ua/
http://www.npu.edu.ua/