Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу для дітей з порушеннями зору №755

Деснянського району в місті Києві

Дошкільний навчальний заклад № 755 заснований в 1985 року, як спеціальний заклад для дітей з порушеннями зору функціонує з 1997 року.

В дошкільному навчальному закладі виховуються та лікуються діти з амбліопією і косоокістю, гіперметропією, міопією, астигматизмом та іншими порушеннями зору.

 Ефективність роботи колективу визначається тим, що в ньому поєднується тривала комплексна інтенсивна лікувально-відновлювальна робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дитини-дошкільника.

2 4 6735

         Необхідно відмітити, що однією з найбільш важливих переваг лікування порушеного зору в дошкільному закладі є й те, що дитину оточують кваліфіковані вихователі та тифлопедагоги. На високому професійному рівні проводять заняття та здійснюють постійний контроль за виконанням призначень лікаря-офтальмолога. Колектив ефективно здійснює комплексний підхід до цілеспрямованого навчання та всебічного розвитку дошкільників на основі врахування психічних особливостей кожної дитини. Спеціалісти закладу працюють у трьох основних напрямках – організаційно-педагогічна, лікувально-відновлювальна та корекційно-виховна робота.

В опосередкованому розвитку зорових функцій провідна роль належить тифлопедагогу. Корекційна робота з дітьми направлена на відтворення та розвиток пізнавальних можливостей зорового аналізатора, дає змогу відтворити первинно порушені зорові функції, попереджує виникнення вторинних відхилень, формує у дітей з порушеннями зору компенсаторні способи сприйняття і таким чином готує базу для успішного навчання в школі. Навчальна робота побудована за тематичним принципом. Це забезпечує конкретизацію та поглиблення уявлень про довкілля. Заняття за кожною темою розраховані на тиждень.

Лікувально-відновлювальна робота, метою якої є розвиток та збереження залишкового зору у дітей здійснюється медичними працівниками (лікарем-офтальмологом та медсестрами-ортоптистками).

Діти з патологією зору в дошкільному віці не завжди вміють чути власну мову і мову оточуючих. Для компенсації зору виникає гостра потреба у досконалості слухового сприйняття. Тому на першому та наступних етапах проводимо логопедичну роботу по розвитку слухової та мовної уваги.

Логопедичні заняття з дітьми проводяться диференційовано, з урахуванням стану зору дітей, мовлення, способів сприйняття та індивідуальних особливостей. Враховуючи специфіку роботи, заняття значний час проводиться індивідуально. В садочку працюють два досвідчених логопеди та практичний психолог

Необхідною умовою успіху у фізичному вихованні дітей із зоровою патологією є корекційно-компенсаторна його спрямованість, а саме: індивідуальний підхід (дозування фізичного навантаження відповідно до віку дітей, оптимальне визначення обсягу фізичного навантаження з урахуванням характеру та ступеня порушення зорової системи.

На роботу спеціального дошкільного закладу позитивно впливає співпраця з іншими спеціальними закладами освіти для дітей з порушеннями зору, зокрема спеціальним дошкільним закладом для дітей з порушеннями зору № 219, школою-інтернатом для слабозорих дітей № 4, загальноосвітньою школою № 250 та інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова. Активна робота з кафедрою дозволяє не тільки втілювати в життя новітні технології корекційної педагогіки, а й приймати спільну участь в різних програмах, наприклад  „Природа на дотик”.

В дошкільному закладі ефективно працює гурток англійської мови.