Синьов Віктор МиколайовичСиньов Віктор Миколайович

Директор Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Президент Асоціації корекційних педагогів України.

Viktor Synov

Director of the Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University, doctor of pedagogical sciences, Professor, Acting Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, President of the Association of Special Pedagogues of Ukraine

 

Практичну діяльність у дефектології В.М.Синьов розпочав у 1962 р. після закінчення педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту імені М.Горького. Через 40 років, у вересні 2003 р., академік В.М.Синьов повернувся у Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова на посаду директора Інституту корекційної педагогіки та психології, створеного шляхом реорганізації дефектологічного факультету.

В.М.Синьов обіймав посади учителя допоміжної школи, методиста Міністерства освіти України, викладача, доцента, заступника декана дефектологічного факультету КДПІ, старшого наукового співробітника відділу дефектології НДІ педагогіки України (1960-1970).

Навчався в аспірантурі Інституту дефектології АПН СРСР. Захистив кандидатську (1968) та докторську (1988) дисертації з проблем корекції інтелектуального розвитку учнів допоміжної школи. Обраний членом-кореспондентом (1993), дійсним членом НАПН України (1995).

В.М.Синьов працював у системі Міністерства внутрішніх справ – доцентом, професором, начальником кафедри, першим проректором Київського інституту внутрішніх справ (1980-1990). За розвиток пенітенціарної педагогіки, юридичної психології, підготовку кадрів правоохоронних органів діячу присвоєне почесне звання «Заслужений юрист України» (1995).

Під керівництвом академіка підготовлено близько 50-ти докторських і кандидатських дисертацій у галузі загальної та корекційної педагогіки, спеціальної та юридичної психології. Його учні працюють в багатьох науково-педагогічних установах України, Росії, Молдови, Білорусії, Литви, Казахстану, Болгарії.

Науковець є головою спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, членом спеціалізованих рад Інституту психології імені Г.С.Костюка, Київської національної академії внутрішніх справ України та інших, головним редактором низки фахових видань, зокрема збірника наукових праць «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки».

В.М.Синьов нагороджений орденом «За заслуги» ІІ і III ступенів, багатьма відзнаками МОНМС України, МВС України, НАПН України.

Має понад 300 наукових та науково-методичних публікацій.

Основні наукові праці

• Активізація пізнавальної діяльності учнів допоміжної школи на уроках географії. — Київ, 1967.

• Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе. — Москва, 1977 (соавтор).

• Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе. — Москва, 1980 (соавтор).

• Введение в специальность: дефектология. — К., 1984.

• Основи спеціальної дидактики. — К., 1986 (співавтор).

• Особенности перевоспитания умственно отсталых несовершеннолетних. — Москва, 1988.

• Обучение и воспитание учащихся во вспомогательной школе. — Москва, 1990 (соавтор).

• Основи дефектології. — К., 1994.

• Педагогічні основи ресоціалізації злочинців. — К., 1997.

• Основи теорії виховання. — К., 2000 (співавтор).

• Пенітенціарна педагогіка. — К., 2000.

• Умственная отсталость как педагогическая проблема. — К., 2007.

• Психологія розумово відсталої дитини: підручник. — К., 2008.

• Корекційна психопедагогіка. Підручник Ч.І. — К., 2008.

• Корекційна психопедагогіка. Підручник Ч ІІ. — К., 2010.

• Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. – К., 2011.

• Дефектологічний словник. – К., 2011 (співредактор, співавтор).