НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць

nch150x215


Вимоги до оформлення статей

Матеріали статті пересилаються в електронному варіанті формату *.doc в редакторі текстів MS Word for Windows 97-2003 на електронну адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Назва документу відповідає прізвищу автора.

Обсяг статті – 6–12 сторінок друкованого тексту, стаття подається у електронному і роздрукованому варіантах.

Розмір аркушу - А-4, тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,5 мм.

Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.

Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 – 05/1.

У лівому верхньому кутку ставиться індекс УДК (жирний шрифт) без абзацного відступу, вирівнювання по лівому краю, нижче великими буквами по центру – назва статті (жирний шрифт), нижче у правому кутку – прізвище та ініціали автора (жирний шрифт), науковий ступінь та звання автора (без виділення), далі – текст статті.

Після назви статті перед текстом українською, російською та англійською мовами подається анотація (без слова «анотація», виділення курсивом, до 150 слів) та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:») (виділення курсивом, до 6-10 слів).

Відповідні посилання є обов'язковими і наводяться в квадратних дужках, наприклад [2, с.15]. Перелік використаної літератури подається після тексту статті (СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) відповідно до вимог ВАК України і не повинен перевищувати більше 6 джерел, якщо стаття історичного змісту – до 12 джерел.

До статті додається довідка про автора(на окремій сторінці): прізвище, ім'я, по-батькові, вчене звання та ступінь, місце роботи та посада (без скорочень), домашня адреса, контактний телефон та e-mail.

Журнал видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї сторінки – тексту – 18 грн. Гроші на видання журналу подавати особисто відповідальній особі. Після виходу журналу із друку упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські примірники. Колектив авторів отримує кількість примірників, що відповідає кількості авторів за умови, що об'єм статті складає більше, ніж 10 сторінок друкованого тексту відповідно до вимог. Якщо кількість сторінок друкованого тексту менша 10, за кожен додатковий примірник вноситься оплата у розмірі 20 грн. Гроші на видання журналу подавати особисто викладачеві кафедри логопедії Базимі Наталії Валентинівні (каб. 12-1 або 12-12).

Матеріали, які не відповідають вимогам, публікуватись не будуть. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

Контакти:

Базима Наталія Валентинівна
Тел. (066)909-79-07
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.