Науково-практичний журнал «Теорія і практика тифлопедагогіки».
Інформаційний бюлетень Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація тифлопедагогів України»

tpt150x215Видається з 2008 року, Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14551-3522Р від 02.10.2008. З друку вийшли випуски: 1,2,3,4,5. Для членів ВГО «АТПУ» бюлетень розповсюджується безкоштовно.

Інформаційний бюлетень вміщує матеріали, які висвітлюють діяльність ВГО «Асоціація тифлопедагогів України», сучасні науково-практичні розвідки, статті із досвіду роботи тифлопедагогів-практиків та спеціальних навчально-виховних закладів. Матеріали друкуються мовами авторського оригіналу (українська, російська).

Головний редактор – Синьова Є.П., кандидат психологічних наук, професор.

Заступник головного редактора – Федоренко С.В., кандидат педагогічних наук, доцент.

Відповідальний секретар – Глушенко К.О., кандидат педагогічних наук, доцент.

Технічний редактор – Серпутько Г.П., кандидат філологічних наук, доцент.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Білоусов О.М. – директор Харківського спеціального загальноосвітнього навчально-виховного комплексу для дітей з вадами зору імені В.Г.Короленка.

Вавіна Л.С. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Войтюк Ю.О. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова.

Гребенюк Т.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова.

Кулик Л.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова.

Малюхова Н.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова.

Паламар О.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова.