Шановний Сергію Мироновичу!

В Україні серед освітян зараз іде жвава дискусія з приводу підготовки проекту Постанови Кабміну щодо Переліку галузей знань і спеціальностей у рамках імплементації положень Закону України "Про вищу освіту".
Одним із пунктів цієї дискусії є структура спеціальностей у рамках галузі знань «011 Освіта». В Міжнародній стандартній класифікації освіти, в рамках якої визначено основний дискурс обговорення зазначеного переліку, структура цієї галузі не передбачає спеціальність «Спеціальна освіта» («Special Education»). Таким чином, спеціальність «Спеціальна освіта» (Корекційна педагогіка, Спеціальна педагогіка, Дефектологія) переходе у клас спеціалізації. Згідно нового Закону це стосується як сфери підготовки фахівців, так і сфери підготовки наукових кадрів за переліком наукових спеціальностей
У той же час у діючому переліку спеціальностей фахової підготовки існує спеціальність «Корекційна освіта (за нозологіями)» (бакалавр, магістр), а у переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів, відповідно є наукова спеціальність «13.00.03 - Кореційна педагогіка».
Це педагогічна спеціальність (спеціалізації – логопедія, тифлопедагогіка, сурдопедагогіка, ортопедагогіка, психокорекційна педагогіка), яка є міждисциплінарною і відповідає сфері надання освіти) дітям та дорослим з обмеженнями життєдіяльності (іноді ще кажуть з особливими освітніми потребами), а також сприяє здійсненню їх соціалізації та реабілітації.
На думку багатьох десятків тисяч корекційних педагогів, реабілітологів, науковців та практиків, професорів і викладачів, необхідно зберегти це надбання нашої вищої освіти і науки, залишивши цю унікальну спеціальність в системі підготовки фахівців та наукових кадрів!
Це буде те, що саме потрібно для сучасного ринку праці педагогів, правильної класифікації освіти, для збереження значних, відомих у світі українських науково-практичних доробків. Це необхідно також для правильного прийняття експертного рішення і про створення стандартів освіти, і для ліцензування та акредитації, і для збереження наукових шкіл і відповідних спецрад для захисту дисертацій.
Відповідно до Закону України Про освіту (ст. 37, п. 4), для осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, створюються спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням за рахунок держави.
За даними Міністерства освіти та науки, в Україні функціонує 406 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається 56,1 тис. дітей. Окрім того, в системі МОН України функціонує близько 40 навчально-реабілітаційних центрів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 142 спеціальні дошкільні заклади та 1200 спеціальних груп в дошкільних закладах масового типу, де перебуває близько 46 тисяч дошкільників.
У підпорядкуванні Міністерства праці та соціальної політики функціонує 299 реабілітаційних центрів, з них 209 - центрів ранньої реабілітації дітей з порушеннями розвитку, 90 - центрів медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації.
За даними психолого-медико-педагогічних консультацій, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в Україні 1.076.445, або 12,2% від загальної кількості дітей у країні, і кількість їх постійно збільшується.
В Україні інтенсивно розвивається мережа дошкільних закладів та шкіл з інклюзивною формою навчання дітей з інвалідністю. Ця мережа також потребує як вчителів і вихователів з фахом «спеціальна освіта», так помічників/асистентів з відповідною освітою для допомоги вчителям загальної підготовки.
В Україні фахівців для роботи з дітьми, які мають порушення фізичного та (або) розумового розвитку, готують 14 вищих навчальних закладів. Перепідготовка та підвищення кваліфікації також здійснюється у двадцяти чотирьох обласних та Центральному інститутах післядипломної педагогічної освіти. Провідним серед цих закладів є НПУ імені М.П.Драгоманова, у складі якого працює Інститут корекційної педагогіки та психології. На різних формах навчання в Інституті навчається близько 2,5 тис. студентів. Вітчизняна корекційна освіта має майже 100-річний досвід підготовки таких фахівців, зокрема близько 50 років у системі педагогічної вищої освіти існує спеціальність «Корекційна освіта» (раніше - «Дефектологія»). Конкурс абітурієнтів на цю спеціальність стабільно зростає.
Незважаючи на це, в країні існує дефіцит висококваліфікованих дефектологічних кадрів, оскільки діюча система закладів для дітей з обмеженими можливостями потребує значної кількості корекційних педагогів, спеціальних психологів, реабілітологів тощо. До підготовки таких фахівців висуваються особливі вимоги, оскільки вона включає ґрунтовне вивчення студентами як педагогічних, так і психологічних та медичних наук, а також сформованість професійно важливих саме для дефектолога особистісних якостей, що неможливо забезпечити в умовах виконання освітньої програми загальної педагогіки чи психології.
В Україні створені та успішно функціонують 3 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей «Корекційна педагогіка» та «Спеціальна психологія», в яких за останні 5 років захищено 36 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій.
Відомими у всьому світі є наукові школи українських дефектологів академіків М.Д.Ярмаченка, В.М.Синьова, Віт. І.Бондаря та ін.
В зарубіжних університетах з країн-членів ЄС, США, ближнього зарубіжжя, партнерах НПУ імені М.П. Драгоманова по спільним програмам, конференціям, стажуванням, здійснюється підготовка за спеціальністю «Спеціальна освіта».
Така спеціальність є у всіх розвинутих країнах Європи, Азії та Американських континентів.
У зв’язку з розробкою нового переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за відповідними галузями, та вище зазначеним, просимо врахувати необхідність виокремити спеціальність «Спеціальна освіта» в галузі знань «Освіта», зважаючи на рівень розвитку наукових шкіл, існування та успішну діяльність спеціалізованих вчених рад і вищих навчальних закладів з підготовки відповідних фахівців і додати до переліку спеціальностей у галузі «011- Освіта» спеціальність «0115 - Спеціальна освіта» (Special Education).