specmetodyka

 
Вийшов з друку навчальний посібник


Паламар О.М. Спеціальна методика математики з основами психології навчання дітей з порушеннями зору. Частина 1. Загальні питання організації роботи. Методика вивчення арифметичних задач : навч. посібник / Олена Михайлівна Паламар. – К. : Кафедра, 2017. – 132 с.


У посібнику викладені питання методики навчання математики дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку в спеціальних школах та школах з інклюзивною формою навчання. Матеріали навчального посібника спрямовані на теоретичну, методичну і практичну підготовку студентів до викладання математики, забезпечення готовності до органічного поєднання навчання математики з корекцією вторинних відхилень у розвитку дітей з порушеннями зору. Зміст представленої частини включає аналіз понять початкового курсу математики, загальних способів методичної діяльності вчителя, питання методики вивчення дітьми з порушеннями зору арифметичних задач.

Призначено для студентів університетів, які навчаються за освітнім напрямом «016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)», вчителів початкових класів, вихователів та психологів спеціальних шкіл та шкіл з інклюзивною формою навчання, батьків, а також усіх, хто цікавиться питаннями психології і методики навчання дітей з порушеннями зору.