Вийшли з друку нові навчальні посібники


Паламар О.М. Спеціальна методика математики з основами психології навчання дітей з порушеннями зору. Частина 1. Загальні питання організації роботи. Методика вивчення арифметичних задач : навч. посібник / Олена Михайлівна Паламар. – К. : Кафедра, 2017. – 132 с.

specmetodyka


У посібнику викладені питання методики навчання математики дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку в спеціальних школах та школах з інклюзивною формою навчання. Матеріали навчального посібника спрямовані на теоретичну, методичну і практичну підготовку студентів до викладання математики, забезпечення готовності до органічного поєднання навчання математики з корекцією вторинних відхилень у розвитку дітей з порушеннями зору. Зміст представленої частини включає аналіз понять початкового курсу математики, загальних способів методичної діяльності вчителя, питання методики вивчення дітьми з порушеннями зору арифметичних задач.
Призначено для студентів університетів, які навчаються за освітнім напрямом «016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)», вчителів початкових класів, вихователів та психологів спеціальних шкіл та шкіл з інклюзивною формою навчання, батьків, а також усіх, хто цікавиться питаннями психології і методики навчання дітей з порушеннями зору.
Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / за редакцією С.В.Федоренко. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 284 с.

smn150x215


Це перший навчальний посібник, складений у відповідності до програми курсу «Спеціальна методика мови в школах для дітей з порушеннями зору». Матеріали включають в себе зміст усіх найважливіших розділів навчального курсу. Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів, які навчаються за напрямом «Корекційна освіта (тифлопедагогіка)», та викладачів. Книга буде також корисною для вчителів, які працюють в школах для дітей з порушеннями зору та в інклюзивних навчальних закладах.
Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект. Навчальний посібник. – К., 2010. – 185 с.

opo150x215Посібник відповідає програмі курсу «Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору». Більшу частину посібника складають ілюстративні та схематизовані матеріали, що дозволяють створити в студентів наочні уявлення про зміст даного курсу. До кожної теми надано короткий словник психологічних понять та довідково-інформаційні матеріали, запитання і завдання для самоперевірки знань.

Призначено для студентів університетів, які навчаються за освітнім напрямом «Корекційна освіта», психологів навчально-виховних закладів для дітей з порушеннями зору та реабілітаційних центрів, батьків, а також усіх, хто цікавиться питаннями практичної тифлопсихології.

 

Синьова Є.П., Федоренко С.В. Тифлопедагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 325 с.

tyf150x215Автори підручника «Тифлопедагогіка» за його створення та перемогу у конкурсі НПУ імені М.П.Драгоманова нагороджені дипломом І ступеня.

Підручник складений відповідно до програми курсу «Тифлопедагогіка». Матеріали включають в себе зміст розділів «Загальні основи тифлопедагогіки», «Основи тифлодидактики», «Теорія виховання сліпих та слабозорих дітей». У підручнику розглядаються предмет і завдання тифлопедагогіки та теорії виховання сліпих дітей і дітей зі зниженим зором, висвітлюються зміст, принципи, методи та форми організації навчального та виховного процесу у спеціальних освітніх закладах для цієї категорії дітей.

Для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка». Підручник також може бути корисним для вчителів, які працюють у школах для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором.