kafedra

Науково-педагогічна діяльність кафедри тифлопедагогіки

Кафедра тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова розпочала свою історію 1 квітня 1998 року у зв'язку з необхідністю кваліфікованої підготовки тифлопедагогів для забезпечення потреб незалежної України на високому науково-методичному рівні. Кафедра тифлопедагогіки стала першою та єдиною на сьогодні такою структурою у вищих навчальних закладах України. Кафедру очолила фахівець у галузі тифлопсихології, кандидат психологічних наук, доцент, професор Синьова Євгенія Павлівна.

За роки існування кафедра накопичила значний досвід навчально-виховної, науково-методичної та організаційної роботи. Головним її завданням є підготовка кадрів для різних типів навчально-виховних та реабілітаційних закладів для осіб з порушенням зору.

Кафедра по праву пишається своїми випускниками, серед яких –кваліфіковані викладачі вищих навчальних закладів, кандидати наук, директори шкіл. Випускник кафедри – це конкурентоспроможний освітянин, адаптований до ринкових і демократичних перетворень, здатний жити і творити в інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі, який може бути громадянином світу, патріотом Української держави.

Науково-дослідна робота кафедри планується відповідно до напрямів наукових досліджень університету та інтересів викладачів. За роки співробітниками кафедри написано більше 300 наукових статей, підготовлені методичні посібники, підручники з грифом МОН України. Кафедра заснувала та видала протягом останніх чотирьох років 12 випусків збірника наукових праць «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки», який є науковим фаховим виданням, що затверджено ВАК України. У ньому мають можливість друкувати свої наукові доробки як науковці, так і фахівці-практики та студенти.

Велика увага на кафедрі з перших днів її існування приділялась методичному забезпеченню викладання профільних дисциплін. Усі дисципліни, що викладаються членами кафедри (а їх понад 60) забезпечені типовими навчальними та робочими програмами. Залежно від поставлених завдань, кафедра використовує різні форми навчально-методичного забезпечення викладання курсів. Було створено Державний стандарт підготовки тифлопедагога за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».

Підготовка кафедрою кваліфікованих спеціалістів здійснюється як на стадії базової педагогічної освіти, так і на етапах перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Співробітники кафедри активно вивчають світовий досвід підготовки тифлопедагогів. Так, кафедра є членом Міжнародної організації ІСЕУІ, координатором якої в Україні є Синьова Є.П., співпрацює з аналогічними кафедрами вищих навчальних закладів Росії, Білорусії, Литви, Польщі, Нідерландів, Німеччини, США, Словаччини та ін.