Глушенко Катерина Олександрівна


Глушенко Катерина Олександрівна

Кандидат педагогічних наук (2010 р.), доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та спеціальної психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (з 2010 р.), виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України», член Виконавчого комітету Української асоціації корекційних педагогів.

Kateryna Glushenko

Candidate of pedagogical sciences (2010), Associate Professor at the Typhlopedagogical Department, Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University (since 2010), Executive Director of All-Ukrainian NGO "Association of typhlopedagogues of Ukraine", Executive Committee member of Ukrainian Association of Special Pedagogues.


Народилась 16 травня 1983 року у м. Києві.

У 2005 р. закінчила ІКПП за спеціальністю «Дефектологія. Сурдопедагогіка, українська мова та література», здобувши кваліфікацію викладача корекційної педагогіки та спеціальної психології, вчителя молодших класів та української мови і літератури шкіл для глухих і слабочуючих. З 2005 р. працює у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, на посаді викладача (2005-2009рр.), ст. викладача (2009 р.). доцента (з 2010 р.) кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Перші наукові розробки К.О.Глушенко пов'язані з вивченням проблеми навчання і виховання сліпоглухих дітей. Ще під час навчання в аспірантурі К.О.Глушенко була однією з ініціаторів проведення Міжнародного науково-практичного семінару з проблем сліпоглухоти (м. Київ, 2006 р.). Кандидатська дисертація К.О.Глушенко «Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у спеціальній літературі США та Великої Британії», захищена у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, стала першою в українській тифлосурдопедагогіці спробою узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунікативної сфери сліпоглухих дітей.

На даний час займається науково-практичною проблемою розробки індивідуальних планів навчання і підтримки для дітей з комплексними порушеннями психофізичного розвитку.

К.О.Глушенко – відповідальний секретар науково-практичного журналу «Теорія і практика тифлопедагогіки». Інформаційний бюлетень ВГО «АТПУ».

Основні публікації

1. Методика викладання психології дітей з сенсорними порушеннями у вищих педагогічних навчальних закладах освіти: навчальний посібник / [Є.П.Синьова, К.О.Глушенко, Я.М.Гураль, Н.А.Радзієвська, Т.О.Семенишена]. – К., 2006. – 119 с.

3. Глушенко К.О. Місце режиму дня у формуванні навичок самообслуговування і комунікативної компетентності сліпоглухої дитини // Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та слуху / Л.С.Вавіна, К.О.Глушенко, В.В.Засенко [та ін.]; за ред. Л.С.Вавіної. – К.: Наук. світ, 2010. – С. 62-80 - 0,8 друк. арк.

2. Глушенко К.О., Глушенко О.В. Методичні рекомендації щодо попередження і подолання дисграфії у молодших школярів (методика «письмо в уяві»). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 38с – 1,6 др. арк.