Синьова Євгенія Павлівна


Синьова Євгенія Павлівна

Фахівець у галузі тифлопсихології, кандидат психологічних наук (1981), професор (2003), завідувач кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова, Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України».

Ievgeniia Synova

Specialist in the field of psychology of visually impaired people, candidate of psychological sciences (1981), Professor (2003), Head of Typhlopedagogical Department, Institute of Corrective Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M.P.Dragomanov University, President of All-Ukrainian NGO "Association of typhlopedagogues of Ukraine".


 

Народилась 17 серпня 1948 року в м. Київ.

Закінчила дефектологічний факультет Київського педагогічного інституту імені О.М.Горького (1970). Працювала в спеціальній школі.

З 1974 р. працюючи в науково-дослідному інституті педагогіки України, провела дослідження соціально-психологічних проблем тифлопедагогіки, зокрема, організації культурно-масової роботи на підприємствах УТОС, використання вільного часу робітниками Українського товариства сліпих, особливостей міжособистісних стосунків в колективах осіб з порушеннями зору.

Кандидатська дисертація Є.П.Синьової «Дослідження взаємостосунків сліпих у виробничих та шкільних колективах» стала першою в тифлопсихології спробою експериментального вивчення соціально-психологічних аспектів соціалізації інвалідів зору. Дисертація захищена у НДІ дефектології СРСР (м. Москва) та визнана ВАК СРСР однією з кращих робіт у галузі психологічних наук (1981). Як провідному спеціалісту в галузі тифлопедагогіки, керівнику кафедри тифлопедагогіки Є.П. Синьовій присуджено вчене звання професора (2003).

З 1987 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, заступник декана дефектологічного факультету (1988-1991). Ініціатор створення в Україні системи спортивної підготовки дітей-інвалідів, на базі провела перші в Україні спортивні змагання «Спешіал Олімпікс».

Є.П.Синьовою засновано школу з дослідження актуальних проблем тифлопедагогіки та тифлопсихологія. Виконані під її керівництвом наукові дослідження характеризують історичні віхи в розвитку теорії і практики тифлопедагогіки, дозволили визначити особливості самосвідомості особистості при зоровій депривації, особливості їхньої афективної сфери, процесів соціалізації та адаптації. Під керівництвом Є.П.Синьової захищено десять кандидатських дисертацій. З ініціативи професора виходять науковий збірник "Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки", який вміщує матеріали досліджень науковців і практиків (з 2003 р.) та науково-практичний журнал «Теорія і практика тифлопедагогіки. Інформаційний бюлетень» (з 2008 р.).

Науковець виступила ініціатором та головою оргкомітету з проведення Першого та другого Всеукраїнських з'їздів тифлопедагогів «Тифлопедагогіка України: витоки, сьогодення та перспективи розвитку», на якому обрана Президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України» (2006 р., 2009 р.). Надалі громадська діяльність Є.П.Синьової суцільно пов'язана з Асоціацією тифлопедагогів України.

Разом з очолюваною нею кафедрою тифлопедагогіки вона є головою та членом організаційних комітетів при проведенні науково-практичних конференцій таких як Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика тифлопедагогіки взаємозв'язки та взаємозбагачення», присвяченої 10-й річниці заснування кафедри тифлопедагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова (м.Київ, 2008р.), «Науково-методичні засади інтеграції дітей з порушеннями зору в соціум у процесі їх комплексної реабілітації» (м.Теребовля, 2010 р.), «Сучасний світ і незрячі: розвиток особистості в контексті тифлології» (м.Луцьк, 2010 р.) та ін..

Євгенія Павлівна є представником від України у Європейській організації ICEVI, яка займається науково-практичними питаннями з розвитку та життєдіяльності осіб з порушеннями зору (з 2004 р.).

Є.П.Синьова нагороджена Грамотою Верховної Ради України та грамотою Президії Академії педагогічних наук України, знаком «Відмінник народної освіти», медалями А.С.Макаренка та К.Д.Ушинського, Софії Русової.

Основні публікації

• Рельєфно-крапкове письмо сліпих. Шрифт Л.Брайля. Навчальний посібник. — К, 2003. — 109 с.

• Самостійна робота студентів з курсу «Тифлопсихологія». Навчальний посібник. — К, 2003. — 63 с.

• Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору. Навчальний посібник для студентів. — К., 2005. — 104 с. (співавтор).

• Методика викладання психології дітей з сенсорними порушеннями у вищих педагогічних навчальних закладах освіти. Навчальний посібник. — К., 2006. — 119 с. (співавтор).

• Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з глибокими порушеннями зору. Підручник. — К., 2008. — 365 с.

• Тифлопедагогіка. Підручник. –К., 2009. – 324 с. (у співавторстві з Федоренко С.В.)