Діяльність Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація тифлопедагогів України»
за період з 2007 по 2010 рр.

Діяльність Асоціації тифлопедагогів України, як одного з видів професійних об'єднань, має на меті задоволення і захист законних професійних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів її членів.

Протягом трьох років саме ці завдання вирішувались у різних організаційних формах діяльності Асоціації. Це були наради, конференції, семінари, круглі столи, робота науково-методичної та ревізійної комісій, видання журналу "Теорія і практика тифлопедагогіки. Інформаційний бюлетень" та наукового фахового збірника статей "Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки".

На сьогодні ВГО "АТПУ" об'єднує в 27 осередках близько 300 членів з 20 регіонів України.

Слід відмітити, що ідея створення ВГО "АТПУ" органічно вписується в роботу єдиної в Україні кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, яка бере на себе більшість організаційних та змістових завдань.

Ефективність діяльності громадської організації визначається досягнутими результатами, які мають відповідати завданням, поставленим перед нею, та факторами (або критеріями) оцінки досягнення запланованих результатів.

В роботі громадської організації, яка об'єднує професійні зусилля її членів, такими факторами виступають:

• рівень професійного розвитку фахівців, які працюють в сфері освіти, соціального захисту та представництва інтересів осіб з порушеннями зору;

• якість корекційно-педагогічних, психологічних та соціальних послуг закладів, установ та організацій для осіб з порушеннями зору;

• взаємозв'язок фахових, інформаційних та інших заходів, що проводяться Асоціацією з державними, громадськими та іншими організаціями.

Досягнення високого рівня ефективності діяльності громадської організації проявляються безпосередньо в процесі роботи її членів та обговорення важливих питань під час проведення нарад, конференцій, семінарів, круглих столів.

За трирічний період діяльності Асоціації були проведені такі заходи професійного спрямування:

• Круглий стіл "Конвенція ООН про права інвалідів", присвячений Дню захисту прав людини. (м. Київ, ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова. 10 грудня 2007 р.).

• Нарада керівників місцевих осередків (м. Київ, ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова. 20 лютого 2008 р.)

• Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика тифлопедагогіки: взаємозв'язки та взаємозбагачення", присвячена 10-річчю кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова (м.Київ, ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова. 30 березня 2008 р.).

• Всеукраїнський науково-практичний семінар "Психолого-медико-педагогічні засади організації комплексного реабілітаційного процесу в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушеннями зору" (м. Рубіжне, Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик". 23-24 жовтня 2008 р.).

• Всеукраїнський науково-практичний семінар "Науково-методичні засади розробки програмного забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів" (м. Київ, ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова. 27-28 листопада 2009 р.).

• Другий з'їзд тифлопедагогів України "Удосконалення професійної майстерності тифлопедагогів у процесі здійснення комплексної реабілітації дітей з порушеннями зору" (м. Київ, ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова. 25 вересня 2009 р.).

• Науково-практична конференція "Система підготовки дітей зі зниженим зором до інтеграції в широке соціальне середовище" (З досвіду роботи Теребовлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей зі зниженим зором з гімназійними класами). (м. Теребовля, Теребовлянська спецшкола-гімназія-інтернат. 1-3 червня 2010 р.).

• Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний світ і незрячі: тифлопедагогіка, реабілітація, професійна освіта" (Луцьк, 15-17 жовтня 2010р.).

• Всеукраїнський науково-практичний семінар "Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з дітьми в умовах діяльності школи-лабораторії" (м. Харків. Харківський загальноосвітній навчально виховний заклад для дітей з вадами зору імені В.Г. Короленка Харківської обласної ради).

Так, наприклад, 27-28 березня 2008 року в м. Києві проводилась Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика тифлопедагогіки: взаємозв'язки та взаємозбагачення". Сама назва конференції свідчить про її завдання: спільна діяльність науковців і практиків.

В конференції взяли участь понад 200 науковців та вчителів з усіх регіонів України.

Діяльність Асоціації тифлопедагогів узгоджується на нарадах керівників її осередків. Взаємодія між осередками сприяє налагодженню зв'язків з керівниками навчально-виховних та реабілітаційних закладів, встановленню дружніх взаємостосунків між їх колективами. Мабуть увійде в історію тифлопедагогіки нарада керівників осередків ВГО "АТПУ" від 20 лютого 2008 року. В нараді брали участь керівники 19 обласних та 7 місцевих осередків Асоціації тифлопедагогів України.

Резолюцією наради було визначено такі пріоритетні напрямки роботи осередків:

• підвищення ефективності співпраці науки і практики тифлопедагогіки;

• активізація креативності тифлопедагогів, винайдення ідей та новітніх технологій щодо психолого-педагогічного впливу на розвиток осіб з порушеннями зору;

• обмін досвідом роботи спеціальних закладів освіти та проведення майстер-класів провідних тифлопедагогів;

• здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації тифлопедагогів в спеціальних навчально-виховних закладах для дітей з вадами зору.

Реалізація визначених ідей пов'язана з встановленням тісного взаємозв'язку з громадськими організаціями інвалідів. Зокрема, за 3 роки існування Асоціація тифлопедагогів провела чимало заходів професійної спрямованості спільно з такими громадськими організаціями, як ВГСПО "Національна Асамблея інвалідів України", ВГО "Наукове товариство "Інститут соціальної політики", Благодійний фонд допомоги вченим–інвалідам зору "Візаві"; Всеукраїнська громадська благодійна організація пенсіонерів та інвалідів "Обличчям до істини"; Київська організація незрячих юристів та центр допомоги інвалідам; Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Генерація успішної дії".

Асоціація тісно співпрацює з Міністерством освіти і науки України, яке підтримує усі її ініціативи, допомагає в реалізації планів. В свою чергу "Асоціація тифлопедагогів України" активно включається у вирішення завдань, поставлених Міністерством. Так, ідучи назустріч вирішенню проблеми програмного забезпечення спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями зору (ІІ-ІІІ ступеню), у листопаді 2008 року був проведений Всеукраїнський науково-практичний семінар "Науково-методичні засади розробки програмного забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів". Проведення аналогічних заходів передбачається і в майбутньому, зокрема в квітні 2011 року, з метою створення робочих груп з розробки програмного забезпечення навчально-виховного та реабілітаційного процесу в дошкільних закладах освіти України.

Всім відомо, що школи для дітей з порушеннями зору часто укомплектовані педагогічними кадрами, які не мають спеціальної освіти, що відбивається на якості їх роботи, а значить і на якості навчання дітей. Ми не можемо миритися з цим фактом. Адже в педагогіці, як і в медицині, керує принцип "не зашкодити" Сприяння у підготовці кадрів для державних, громадських та інших організацій, які працюють у зазначеній сфері, є ще одним фактором ефективної діяльності АТПУ.

Асоціація звертається з пропозиціями до керівних органів щодо розширення мережі підготовки кадрів. Зокрема, в Інституті корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова проводяться курси підвищення кваліфікації тифлопедагогів, створені групи заочного та стаціонарного навчання, спеціальні групи для бажаючих отримати другу вищу освіту. Слід відмітити зростання чисельності студентів заочної форми навчання в три рази, що можна вважати спільним результатом активної діяльності керівників навчально-виховних та реабілітаційних закладів для дітей з порушеннями зору і кафедри тифлопедагогіки ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова.

Великого значення в справі підвищення ефективності діяльності навчально-виховних та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями зору має забезпечення їх інформаційного простору. Це завдання вирішується шляхом створення спеціальних наукових та методичних видань з проблем тифлопедагогіки, видання навчальних посібників та підручників. З цією метою протягом трьох років видається журнал "Теорія і практика тифлопедагогіки. Інформаційний бюлетень", в якому друкуються статті практичних працівників, науковців, висвітлюються актуальні проблеми та події, пов'язані з діяльністю АТПУ. Протягом 6 років кафедрою тифлопедагогіки видається фаховий науковий збірник "Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки", зареєстрований ВАК України.

Вийшли з друку підручники та навчальні посібники:

1. Вавіна Л.С. Вивчення української мови в початковій школі для дітей зі зниженим зором. Науково-методичний посібник. - К., 2006. – 95 с.

2. Синьова Є.П. Тифлопсихологія. - К., 2008. – 365 с.

3. Синьова Є.П.Тифлопедагогіка. Теорія виховання сліпих та слабозорих дітей. Навчальний посібник. – К., 2009. - 212 с.

4. Федоренко С.В. Тифлодидактика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2009. - 144 с.

5. Синьова Є.П., Федоренко С.В. Тифлопедагогіка. Підручник. –К., 2009. – 325 с.

6. Паламар О.М. Навчання основ граматики та правопису дітей з порушеннями зору: Навчальний посібник. – К., 2009. – 106 с.

7. Войтюк Ю.О. Спеціальна методика викладання навчального предмету " Я і Україна" для дітей з порушеннями зору: Навчальний посібник. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - 308 с.

8. Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект. Навчальний посібник. –К., 2010. -185 с.

На жаль, в роботі АТПУ були і певні недоліки. Так, наприклад, ми не могли регулярно збирати керівників осередків та членів Ради Асоціації для проведення нарад, але ми завжди включали такі засідання в програми різних заходів, які передбачали участь більшості представників цих органів управління Асоціацією.

Діяльність Ревізійної комісії також була дещо обмеженою у зв'язку з великою виробничою завантаженістю її членів. Проте, напередодні звітно-виборчих зборів ревізійна комісія у складі її голови – заст. директора ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова, проф. Шеремет М.К. та членів О.О.Савченка - завідувача відділом Центру слухової реабілітації "Аврора", С.О.Рикова - головного лікаря Київської офтальмологічної лікарні "Мікрохірургія ока", Л.В.Долинської – завідувача кафедри психології НПУ імені М.П.Драгоманова та І.В.Федоренка - ст. викладача кафедри інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова дала висновок про те, що "...оскільки ВГО "АТПУ" визнана неприбутковою організацією, вона не здійснювала підприємницьку діяльність і за ці розділи роботи не звітувалась. Усі інші статутні завдання керівництвом Асоціації виконувались в повній мірі. Ревізійна комісія не має зауважень до діяльності Асоціації".

3 червня 2010 року в м. Теребовля відбулась звітно-виборча Конференція Всеукраїнської громадської організації "Асоціація тифлопедагогів України". Учасники конференції заслухали та обговорили звітну доповідь Президента Асоціації професора Є.П.Синьової та визнали її роботу задовільною. Найактивніші члени Асоціації були нагороджені першими в історії її існування грамотами.

На Конференції заслуховувалось питання вступу до Асоціації нових її членів. З доповідями–презентаціями своїх організацій виступили директор Чернігівської спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами зору О.В.Житняк та голова Всеукраїнської християнської місіонерської організації «Служіння незрячим» І.С.Мельничук. Після чого було ухвалено рішення про створення відповідних осередків ВГО АТПУ.

Звітно-виборчою Конференцією Президентом Асоціації було переобрано на наступний термін зав. кафедри тифлопедагогіки, професора Є.П.Синьову. Віце-президентами було переобрано на другий термін директора Харківського спеціального загальноосвітнього навчально-виховного комплексу для дітей з вадами зору імені В.Г.Короленка Харківської обласної ради О.М.Білоусова та обрано завідувача спеціального дошкільного закладу для дітей з вадами зору Н.М.Рожко.

Рожко Ніна Миколаївна, відмінник освіти України, нагороджена грамотою Міністерства освіти та нагрудним знаком «Софія Русова». Директор спеціального дошкільного навчального закладу № 219 для дітей з вадами зору та інтелекту міста Києва.

Виконавчий орган Асоціації – її Рада включає провідних фахівців в галузі тифлопедагогіки. Діяльність ВГО "АТПУ" продовжується за визначеними напрямками.

22 грудня 2010 року Асоціація тифлопедагогів України увійшла до складу ВГСПО "Національна Асамблея інвалідів України" як колективний член (на підставі заяви ВГО "АТПУ", рішення звітно-виборчої конференції від 3 червня 2010 р.).

Керівники та члени Асоціації розуміють складність та відповідальність взятих на себе завдань і висловлюють впевненість, що спільними зусиллями держави і громадян сліпота та слабозорість будуть подолані як соціальне явище.